การศึกษา

ยกระดับความสะดวกบนความเรียบง่ายได้ด้วยการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรแบบดิจิทัล ให้นักศึกษาผ่านเข้า-ออก เช็กชื่อ ใช้สถานที่ ยืม-คืนหนังสือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบตารางเรียน ตารางกิจกรรม ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบคะแนน ชำระเงินค่าเทอมโดยไม่ต้องใช้กระดาษ ลดภาระและขั้นตอนทั้งของนักศึกษาและบุคลากร

ระบบบริการ ที่นำเสนอ

ลูกค้าของเรา

บริการที่คุณอาจสนใจ

สนใจบริการของเรา ?

กรุณาฝากข้อมูลติดต่อได้ เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

T : +66 (0) 2589 8999

M : sales@mywallet.co

TOP