ภาครัฐ และเอกชน

การปรับปรุงพัฒนาการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญเป็นหนึ่งในภารกิจที่บริษัทให้ความสำคัญ การยกระดับการบริการผ่านช่องทางดิจิทัลและเทคโนโลยีจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติ

ลูกค้าของเรา

บริการที่คุณอาจสนใจ

สนใจบริการของเรา ?

กรุณาฝากข้อมูลติดต่อได้ เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

T : +66 (0) 2589 8999

M : sales@mywallet.co

TOP