รับบัตรง่ายๆ 3 ขั้นตอน

 • 1
  กรอกเลขประจำตัวประชาชน
 • 2
  กรอกเบอร์โทรศัพท์
 • 3
  ระบบจะแสดง QR Code
  เพื่อรับบัตรประกันสังคม
บัตร SSO CONNECT

ตรวจสอบสิทธิ
ผู้ประกันตน
ดูยอดเงินสมทบ
กรณีชราภาพ
ตรวจสอบสิทธิ
ทันตกรรมได้ทันที
pass
ตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน
ดูยอดเงินสมทบ กรณีชราภาพ
ตรวจสอบสิทธิทันตกรรมได้ทันที
รับข้อมูลข่าวสาร สะดวก รวดเร็ว
แตะ
ดูรายละเอียดอื่นๆ
ขั้นตอนการสมัคร
รับบัตร SSO CONNECT

เว็บไซต์ลงทะเบียน
https://ssoconnect.mywallet.co