Instagram ออกฟีเจอร์ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

09/10/2019

เร็วๆนี้ Instagram แอปฯ Social Media ชื่อดัง ได้ออกฟีเจอร์ใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน ด้วยการให้เจ้าของบัญชีตรวจสอบได้ว่า อีเมลต่างๆจาก Instagram ที่ได้รับ มาจาก Instagram จริงๆ หรือเป็นอีเมลหลอกลวงเพื่อเอาข้อมูลจากมิจฉาชีพ (Phishing Mail)


การตรวจสอบดังกล่าวทำได้จากตัวแอปฯ Instagram โดยกดที่ตัวเลือก “Emails from Instagram” ในการตั้งค่าความปลอดภัยของแอปฯ ซึ่งจะแสดงรายการอีเมลที่ส่งถึงเจ้าของบัญชีในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ถ้าอีเมลที่ได้รับปรากฏอยู่ในรายการนี้ ก็เชื่อได้ว่ามาจาก Instagram จริง และไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหลอกลวงจากการใส่ข้อมูลใดๆ แต่ถ้าอีเมลที่ได้รับไม่ปรากฏอยู่ในรายการ ก็สงสัยได้เลยว่าเป็นอีเมลหลอกลวงข้อมูล และควรลบอีเมลนั้นทิ้งไปได้เลย


ปัจจุบันการหลอกลวงแบบ Phishing มีความแนบเนียนและซับซ้อนมากขึ้น แม้กระทั่งระบบยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยสูง อย่างการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (Two-Factor Authentication) ระบบ Phishing ขั้นสูงก็ยังเล่นงานได้ เพราะฉะนั้นการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าอีเมลต่างๆมาจากผู้ให้บริการจริงๆ จึงสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ และ Instagram ก็มองเห็นในจุดนี้


ซึ่งการเพิ่มฟีเจอร์นี้อยู่ในช่วงเปิดตัว และจะทยอยใช้งานได้ในแอปฯ


ที่มา : The Verge

TOP